נר שמיני אחרון של חנוכה

היום מדליקים נר שמיני של חנוכה
נר אחרון ומסתיים בזה החג האורים שיש בו הרבה ניסים ונפלאות
גם בלי החג הזה יש תמיד ניסים בכל מקום
צריך רק לחפש איפוא ישתגובות