נר שני של חנוכה

היום מדליקים נר שני של חנוכה
על הניסים ועל הנפלאות שעדיין מתרחשים גם בימים אלה
גם בארץ וגם בעולם איפוא שיש יהודים
תגובות