החשש הכבד שלי...

15/07/2008 16:39:00

החשש הכי גדול שלי,,

שהבנים, יחזרו הביתה..

כלומר, השבויים , מלבנון...

אבל, חוששת, שהם לא יהיו כבר בחיים..

חוששת, איך המשפחות יגיבו,,

שילדיהם, לא יהיו בחיים,,

למרות, שבתמורה המדינה, מחזירה  שבויים חיים...

מקווה, ומתפללת...

שהשבויים, יחזרו על הרגליים...

ולא בתוך ארון...

יש לי, תחושה מאוד לא טובה...

מקווה, שאני אטעה בתחושותי,,

והם, יחזרו בשלום, בריאים ושלמים...
תגובות