החשש התאמת...
16/07/2008 10:39:00

כל הבוקר, אני צמודה לתקשורת...

ובני הבליעל, חשפו בסוף את הסוד..

הסוד הנורא,, שהוא,,

שני קברים שחורים,

חוזרים, לארץ...

שני שבויים, ללא רוח חיים..

אתמול, חששתי לגורלם...

והיום, החשש התאמת...

ליבי, ליבי, עם המשפחות...

רק, הקלה אחת היתה לי...

שהם, לא סבלו בשבי,,,

של אנשי השררה,,

ומתו, בסמוך, ללכידתם,,,

לפי הדיווחים....

כמו, שאמרה, אחת מהשכנות של השבויים,,,

חכה, חכה, נסראללה,, יימח שמך...

נחכה לך, בסיבוב הבא...

שהתעללת, ברגשות של כולנו,,,

של משפחות השבויים, ושל כל עם ישראל...

אלוקים, ינקום את דם שבויינו....יהיה זכרם של השבויים ברוך.....תגובות