ORO

08/07/2008 12:19:00
זה שם המסעדה, שאתמול

הלכנו לחגוג בה...

זה לא פעם ראשונה, שאכלנו שם..

לקחנו, את הבת שלנו, למסעדה הזאת..

לחגוג לה יום הולדת...

בגלל שהתלהבנו מהאוכל המדהים..

אוכל בעיקר מזרחי..

בעלי, אוהב מאוד בשר... הוא מזל אריה..

עוד מעט,  יום ההולדת שלו...

לכן, הוא רצה ללכת למסעדה הזו..

הזמנו, הרבה ארוחות מקדימות,

לפני, הארוחה העיקרית...

ושתינו יין,,,

לא שמנו, לב, ששבענו מהארוחות המקדימות..

ולא יכולנו להמשיך עם הארוחה העיקרית,,

לכן, ביקשנו מהמלצר, לארוז לנו,, את הארוחות..

אבל, לעומת זאת, גמרנו את היין..

אני, הופכת להיות מסטולית, משתית יין,,

אפילו, אם אני שותה טיפה..

קל וחומר, חצי בקבוק...

יצאנו, משם,,, קצת מבושמים....

ואז, ראינו שהמלצר רץ לעברנו...

היי, הוא אמר,, לא איכפת לי לחגוג על הכרטיס אשראי שלכם...

אבל, אני חושב, ששכחתם אותו במסעדה...

כנראה, בגלל שהיינו מטושטשים..

בעלי, חתם על הספח של הכרטיס,

ושכח לקחת את הכרטיס בחזרה...

נסענו בזהירות הביתה....

כשפתחנו את הדלת,

ראינו את הבת שלי, והחברה שלה,

רואות סרט בטלוויזיה...

מסתכלות עלינו, וצוחקות

על כך, שהיינו קצת שיכורים....

היה, אחלה כיף...ORO, מסעדה כייפית,,

כדאי לכם לבקר בה..

ראו, הוזהרתם,, זה לא זול.....

וצריך, להזמין מקום מראש...

תגובות