FAME

כשראיתי את הסרט המשוחזר
מאוד התאכזבתי קשות
הסרט היה עלוב, חסר עלילה, ושיעמם לי עד מוות, רציתי כבר שזה יסתיים, דבר שעוד לא קרה לי בקולנוע, בחיים שלי, האהבה העצומה שלי לסרטים, לא מנעה ממני, לא לראות סרטים גרועים, אבל, משעממים, זה כבר עבר את הגבול
הסרט, לא מילא את הציפיות שלי, מהסרט הקודם הדומה לו, מלפני 30 שנה לערך, הסרט הקודם מילא קופות עד אפס מקום, והיה עניני, אבל, עכשיו, הסרט הנוכחי, פשוט מאוד, התאכזבתי עד עומקי נשמתי.


ראו קישור, טריילר של הסרט הנוכחי

וקישור של הסרט הקודם

תגובות