נזכור

היום ערב זכרון לחללי צבא הגנה לישראל
כל שנה אנחנו מתכנסים וזוכרים את אלה שחרפו נפשם למען המדינה הזו
אני מאחלת ומקווה שיום אחד יהיו לנו רק ימים שמחים ולא ימים עצובים שתמיד צריך לזכור רק את המתים
אלא לזכור את החיים והחיים שצריכים להיות יותר טובים ולא רוויים במלחמות עקובות דם
כדי להוכיח מי יותר חזק ולמי יש יותר גאווה
מאחלת שיהיו ימים שאנשים יניחו את הגאווה ואת התחרות מאחוריהם ויחיו חיים טובים ושמחים
ויהיו לנו רק ימי זכרון לטוב ולא לרע

ולמרות הכל עדיין אנחנו מקדישים ימי זכרון ימים של עצבות שאני לא אוהבת כל כך לזכור


תגובות