חג שבועות שמח

היום אוכלים מאכלי גבינות
אומרים שעם ישראל לא הספיק להכין מאכלים לכבוד יום מתן תורה
לכן הכין רק מאכלים קלים שהם גבינות לכבוד האירוע הגדול בהיסטוריה והחשוב ליהודים
חג שמח לכל עם ישראל כאן ובתפוצות
ונשמע בשורות טובות יותר מאשר אלה הקיימות
ותמו אויבנו מן הארץיהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיתמו אויביך ושונאיך ועל מבקשי רעתנו, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם.

ונאמר אמן חג החלב והגבינות


תגובות