Incendies | האישה ששרה

ראיתי אתמול את הסרט
סרט דרמה מזעזע על אשה שסבלה כל כך בחיים בגלל ששילמה על חטאיה
לכל חובבי הקולנוע כדאי לראות את הסרט הזה
הסרט עשוי וערוך בצורה מדהימה וכל הדרך העלילה מובילה לסוד הנורא שהאשה רצתה לגלות לילדים שלה
אני נתתי ציון 10
מה איתכם ?


תגובות