News Coverage of Amy Winehouse Death


כל מי שחושב שיכול לפתור את הבעיות שלו על ידי צריכת סמים הוא טועה בגדול
סמים אולי מקהים את התחושה הרעה ויוצרים אשליות שהעולם נראה יותר טוב
אבל בעצם ברגע שמתמכרים לרעל הזה אין דרך חזרה
ואם יש דרך חזרה הדרך קשה וכואבת
לא כדאי לאף אחד לנסות או להתנסות רק בגלל ה"קטע" שבדבר
להתמודד עם הבעיות אפילו שזה קשה מאוד כדאי אבל לא דרך סמים או דברים רעים יותר
חבל שהלכה כל כך צעירה
היא היתה מאוד כישרונית ואהבתי את השירים שלה
יהיה זכרה ברוך

תגובות