שחרורו של גלעד שליט

שעה לפני שגלעד שליט משתחרר אני כותבת את הפוסט הזה
אין לי סבלנות לשמוע את כל הפרשנויות מסביב לשחרור
אני רוצה כבר שזה יהיה כבר אחרי
כי אני מפחדת שמה שנאמר לגבי השחרור ומה שיהיה במציאות זה לא יהיה אותו הדבר
מקווה גם שהוא יחזור לשגרה וישתקם
כי להיות בשבי זה לא קל וגם לא קל לאחר שמתרגלים לחיים בשבי אחרי כל כך הרבה שנים
כל כך התפללתי לאלוקים שכבר יפסיק את הסבל של השפחה של גלעד שליט ויתן להם נחת ומנוחה
וגם אמרתי לאלוקים מספיק חמש שנים שלמות עברו
שיפסיק את הסבל של השבוי ויחזיר אותו הביתה
מספיק הוא עבר ייסורי איוב
אני חושבת שאלוקים שמע את תפילתי ואת תפילת כל עם ישראל
הרי עם ישראל ערבים זה בזה ודואגים זה לזה למרות שזה לא במאה אחוז אבל האחוז המירבי
מחכה בקוצר רוח לראות אותו בתקשורת בריא ועומד על רגליו ונוסע למקום הבטוח ביותר
שזה הבית שלו עם משפחתו

ההורים המחכים לשובו של גלעד שליטתגובות