The Elimination - Top 9 Eliminations - THE X FACTOR USA 2011

כל הכבוד לזמר שלא התייאש אפילו בגיל 60 הוא בכל זאת רוצה שיהיה לו סיכוי להיות משהו
וכל הכבוד לתחרות בארצות הברית שנתנה לו הזדמנות להראות את הכשרון שלו
אצלנו בארץ הוא לא היה שורד אפילו את התחרות הראשונית שזה המיון
הנוער של היום בארץ לצערינו שוטפים לו את המוח שהעולם שייך לצעירים
דרך כל מיני פרסומות שהמבוגרים לא נכללים בהם
כאן בארץ אתה מגיע לגיל 40 ואתה מחוק בשביל כולם
בגיל הזה אתה כבר לא מתפקד לפי המושג של הנוער
כבר לא חושב וכבר לא יודע להשתמש בטכנולוגיה
עצוב ונורא
כל מדינה שלא מכבדת את האזרחים המבוגרים שלה
בסופו של דבר זה חוזר אליה
והצעירים שיהפכו להיות מבוגרים ימצאו את עצמם מזולזלים על ידי הצעירים הבאים
תגובות