The Elimination - Top 5 Eliminations - THE X FACTOR USA 2011

היא אמרה שהיא לא תבכה אבל היא בכתה בכי מרורים
זה מה שקורה שמתחרים בגיל כל כך צעיר
אין בגרות נפשית להתמודד
ולקבל הפסד
היא עוד מאוד צעירה והיא תגיע רחוק יש לה עוד שנים רבות כדי להתפתח ולגדול
בינתיים נשארו אנשים שאני באמת רציתי שיישארו
כמו קרג'יק
 שהוא היה מסומן אצלי מלכתחילה
מקווה שהוא יגיע למקום הראשון מגיע לו


תגובות