ישראל The Voice - ליאונל פרטיין - האמנם עוד יבואו ימים

הוא עוד יגיע רחוק
ממש התרגשתי מהשירה שלו
עמדו לי דמעות בעיניים
אף פעם זה לא קרה לי עם מתחרה כלשהו
תגובות