Celebration of Spring in my backyard- חגיגת האביב בחצר האחורית שלי

היום רשמית הגיע האביב
שומעים בחוץ את הציוצים של הציפורים
בטח הן כבר מכינות את הקן שלהן לקראת הקמת צאצאים חדשים
הכל מלבלב ופורח ורואים פרחים מכל מיני צבעים בשדות ובחלקים בעיר שעדיין הבטון עוד לא השיג אותם
חג אביב שמח !!!!!!!!!


תגובות