THE VOICE ISRAEL - פרק 6

האודישנים ממשיכים
יש אנשים מענינים יותר ויש אנשים מענינים פחות
ויש אנשים שבולטים מבין אלה שבאים להיבחן
הפעם היתה זו בחורה מתוקה בשם דניאלה מילא
שבאה להיבחן אחרי תקופה קשה שעברה בחיים
היא שבתה את כל המנטורים
הנה האודישן

תגובות