THE VOICE ISRAEL

התחרות התחילה
עונה שניה התחילה של תחרות שהשופטים לא רואים חזותית את השר אלא קודם שומעים את קולו
הפעם מבין המתמודדים שהרשימו אותי ומביניהם שעיצבנו אותי יותר מכל
כולם עלו לשלב שהם בחרו את המנטורים שלהם

הכי ריגש אותי במתחרה הזה שאמא שלו נפטרה בגיל צעיר והשאירה לו צוואה לטפל באחותו הקטנההכי עצבנה אותי שהיא צרחה כל הזמן ולא שרה באמת ובכל זאת היא בחרה בשלומי שבת


הכי הרשימה אותי בקול המיוחד שלה ובחרה באביב גפן שתמיד צודק בעיני שצריך להביא אנשים עם קול מיוחד ולא עוד קול שכבר מוכר או נשמע מוכר

תגובות