THE VOICE המינויים נמשכים

הפעם עלו אחרי מינויים נוספיםהבחורה המקסימה ממוצא ערבי שכל פעם שהיא פותחת את הפה היא מרגשת אותי


מה שהכי מפליא זמר מזרחי מצטרף לקבוצה של אביב ועושה שינוי בסגנון השירה שלו

המתמודד שהתמודד נגד הליווי של הצל זה היה ברור שהיא לא תעלה המנטורים צריכים מישהו שאין לו ניסיון בבמה כדי ללמד אותו איך להתמודד ולקבל ניסיון תגובות