What if wild animals ate fast food

אוי ואבוי עם יום אחד אנשים יחליטו להאכיל את החיות באוכל מהיר
היום אנחנו יודעים מה אוכל מהיר עושה לאנשים
אנשים כבר אין סבלנות להכין אוכל בבית
והם אוכלים בחוץ
והאוכל המהיר גובה מהאנשים מחיר גבוה
החל מהשמנה וכלה במחלות כגון סכרת ושומנים בדם
הנה סרטון על החיות אם הם יתנהגו כמו האנשים
בעצם החיות משקפות אותנו
אם אנחנו נתנהג בחייתיות החיות גם הם יתנהגו כמונוהקניון הוא מקור לאוכל מהיר וזמין


תגובות