ההדחה הכפולה השניה - TOP MODEL 15

ההדחה השניה והכפולה היתה כשהתקשו
1. להסתפר ולהחליף חזות
2. כשהבנות התבקשו להצטלם עם בחורים כשהן עפות באוויר

ההדחה הראשונה היתהההדחה השניה היתה


תגובות