X FACTOR USA העונה החדשה

העונה החדשה החלה
כל המנטורים כבר בחרו להם ארבעה מתמודדים
הבחורות
הבחורים
הלהקות
המבוגרים
זה היה מאוד מותח כל הסיפור של תפיסת הכיסא ומי יקבל את הכסא במקום אחר
עכשיו עוד מעט אחרי הפסקה
תתחיל התחרות האמיתית על הבמה של כל מתמודד ומתמודד

השופטים של העונה החדשה 


תגובות