פרשת השבוע שבו משה נמשה על ידי בת פרעה
שמות(שמות א:א-ו:א)

בפרשה בגלל הגזירה של הבנים שצריכים למות משה מוצא את עצמו בתיבה ומשם מגיע לבת פרעה שהיתה חשוכת ילדים

היא מחליטה לאמץ אותו ומי שהניק אותו היתה אמא שלו שנשלחה כדי להאכיל אותו
אלוקים עושה את כל המהלך הזה כדי שמשה ינהיג את העם לצאת ממצרים ולהפוך לעם ישראל
אם שואלים את עצמינו למה לנו קרה אסון זה או זה 
צריך לקבל גזירה משמיים כי לא תמיד אנחנו מבינים את המהלכים שאלוקים עושה בשבילנו 
גם אם נתכנן לעתיד את החיים שלנו לא נוכל להשתלט על מה שיקרה לנו כי מלמעלה הכל מתוכנן מראש 
שבת שלום ומבורכת !!!תגובות