X FACTOR 2013 THE WINNER

זהו נגמרה התוכנית האמריקאית של X FACTOR
שלנו רק מתחילה
המתמודדים שזכו ושהימרתי עליהם
הם ALEX AND SIERRA
מגיע להם הם שרים מדהים ושניהם מתאימים זה לזה
בהצלחה להם בהמשך דרכםתגובות