חג שבועות שמח

חג זה מסמל את התחלת קריאת התורה
גם מסמל שביום זה כל מי שרצה להיות בין מקבלי התורה קיבל את התורה במעמד הר סיני
גם חג של אכילת דברי חלב כי עם ישראל קיבל עליו את התורה והיה אסור לו לערבב בשר בחלב
לכן דברי החלב היו קלים מאוד להכנה
זה גם חג של התחלות כל מי שעבר תקופות קשות עכשיו תהיה ההתחלה שלו טובה יותר

שיהיה לכולנו חג שבועות שמח !!!!!!!!!!!!!!
תגובות