קשת בענן

היום ירד גם גשם וגם השמש יצאה
כך שהשילוב הזה יצר קשת בענן
צילמתי מחלון הבית שלי
תגובות