ההגדה של פסחפסח()
 1. ההגדה מתחילה במניית 15 הסימנים (קדש ורחץ וכו'), שמתארים את שלביו של ליל הסדר. איזו אות מופיעה הכי הרבה פעמים ברשימה זו (9 פעמים)?
 2. אילו מסימני הסדר כוללים אות שחוזרת על עצמה פעמיים? (3 תשובות)
 3. מהו הפסוק שאנחנו אומרים מידי יום, והוא גם המקום היחיד בהגדה שבו מוזכר שמו של משה?
 4. איזה כינוי של ה' מופיע 11 פעמים בהגדה, אך אינו מופיע כלל בתורה?
 5. איזה קטע מההגדה מצוטט מהתורה?
 6. מיהם חכמי המשנה (תנאים) המוזכרים בהגדה? (שלושה מוזכרים פעמיים, וששה מוזכרים פעם אחת).
 7. מהן שתי המכות המוזכרות פעמיים בהגדה?
 8. כמה בתים יש בשיר "דיינו"? אילו שני קטעים בתפילה כוללים מספר זהה של רכיבים כלשהם?
 9. אילו שמות של שבע דמויות מהתורה נזכרים בפסוקי ההלל? מהם השניים שמופיעים הכי הרבה (4 אזכורים לכל אחד מהם)?
 10. מהם שבעת האיברים המוזכרים בהלל?
 11. שמו של איזה גוף מים מוזכר בהלל?
 12. איזה פרק בהלל הוא הפרק הקצר ביותר בכל התורה?

תגובות