זמני כניסה ויציאת שבת - פרשת קרח, 23-24.6.2017


   
ירושלים

כניסת השבת: 19:13
יציאת השבת:  20:31
תל אביב
כניסת השבת: 19:28
יציאת השבת:  20:34
חיפה
כניסת השבת: 19:21
יציאת השבת:  20:35
באר שבע
כניסת השבת: 19:29
יציאת השבת:  20:32
תגובות