JINXY JENKINS AND LUCKY LOU


2. ג'ינקסי ג'נקינס ולאקי לו
כל אחד ואחת מאיתנו שונים זה מזו, וחלקנו נוטים ליפול קצת יותר מאחרים, להיות מגושמים לעתים וגם להיקלע לתאונות לא נעימות ברגעים הכי לא צפויים. לעומת זאת יש כאלו שמצליחים להימנע מכל אלו במעין מגע קסום של מזל. מה קורה כשביש מזל ועודף מזל מהסוגים הללו נפגשים? ג'ינקסי ג'ינקינס ולאקי לו יראו לכם את התשובה המקסימה.


תגובות