LOVEBITES


6. אהבה נושכת
גורלם של גמלי שלמה בכל הנוגע לעניינים של הלב אינו אופטימי במיוחד ונגמר לרוב באכילת ראשם על ידי הנקבה... אך כמו בדברים רבים אחרים בחיים, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובענייני הלב לעולם לא ניתן לדעת מה יהיה הסוף. גמל השלמה בסרטון שלפניכם לומד כמה דברים על אהבה, ומומלץ לראות את דרכו הסבוכה בדרך אליה.תגובות