נר רביעי של חנוכה והדלקת נרות שבת - מה קודם למה

ערב שבת שיוצא ביחד עם הדלקת נרות חנוכה יוצר הרבה אור בבית
בערב שבת לפני הדלקת נרות שבת קודם כל מדליקים את נרות החנוכה
אחר כך מדליקים את נרות השבת
כל אחד והברכה המיוחדת שלו
עדיין אין גשם באופק התחזית יהיה עוד יותר חם
קצת מדאיג שאין עדיין גשמים שמתקרב החורף
קר אבל גשם אין
זה הזמן להתפלל לגשמים בזמן הדלקת נרות חנוכה ונרות שבת
שבת שלום וחג חנוכה שמח !!
תגובות