נר שישי של חנוכה

מהר מאוד עבר הזמן כבר מדליקים נר שישי
עוד יומיים נגמר החג וממשיכים לשגרה רגילה ללא חגים עד לחג הבא
השמש מכה בשמיים מאוד חם ואין גשם באופק
השמש צהובה צהובה כמו נרות החנוכה אך נס איןתגובות