למה עושים קידוש

אחרי הדלקת נרות, קידוש הוא המנהג המוכר ביותר של שבת. למה עושים קידוש בשבת? ומה בכלל פירוש המילה "קידוש"?בליל שבת, יום שישי בלילה (ביהדות היממה מתחילה תמיד מהלילה) אומרים את ה"קידוש" על כוס יין לפני סעודת השבת. למחרת גם כן, עושים קידוש קודם סעודת השבת של היום.
כדי להסביר מהו הקידוש עלינו להבין קודם כל מהי "קדושה"? מה הפירוש כשאומרים על משהו או מקום שהוא קדוש?

ש לנו שבעה ימים בשבוע, ששה מהם ימים "רגילים", ימי חול. אך יום אחד הוא יום מיוחד, יום קדוש – שבת קודש. בשבת יש צד חיובי- מיוחד ומורה על אמונה בבריאת העולם, וכן צד ששולל מלאכה של ימות החול.
שבת מזכירה לנו את בריאת העולם בששה ימים כשלאחריה באה מנוחה, וכך אנו זוכרים שיש לעולם תכלית. כמו שאדם עמל ששה ימים בשבוע, וביום השבת הוא נח, שובת ממלאכה – כך גם לבריאה, שנבראה במסלול זה, יש תכנית. מטרת הבריאה היא כדי שנעמול לבחור בטוב, להיעשות בני אדם טובים יותר ולהיטיב עם אחרים, כשהמטרה לטווח ארוך היא ליהנות מהקשר עם הבורא, שהוא פרי המאמץ, ב"עולם הבא" – זמן המנוחה, יום שכולו שבת ומנוחה!
כדי לחדד רעיון זה אנו עושים "קידוש". אומרים ברכה מיוחדת על כוס יין (שהוא משקה חשוב), ובכך מייחדים יום זה, ובעצם מקדשים אותו. שבת איננה סתם עוד יום מנוחה, היא זמן של פסק זמן ממרוץ החיים, כדי להתבונן מהו היעד שלנו, ולאן אנו רוצים להתפתח ולצמוח!
שבת שלום!


תגובות