מנצחים

"מנצחים הם לא אנשים שלעולם לא נכשלים אלא אנשים שלעולם לא נכנעים"

מדובר על אנשים שלמרות שהם מפסידים הם אומרים לעצמם לא נורא בפעם הבאה אני אשתדל ובסופו של דבר אנצח או אשיג את המטרה שלי 
לנצח זה לא להכניע אדם אחר כי אתה יותר טוב ממנו 
לנצח זה לנצח במחלחמה בינך ובין עצמך ואם אתה מנצח את האני שלך אתה יכול להתגבר אפילו על כשלונות 
כי אם אתה חזק מספיק מבפנים אתה יכול להתגבר לא על הכל אבל להתגבר על קשיים 

תגובות