המתכון המנצח לתקשורת פנים

המתכון המנצח לתקשורת פנים
גאנט
תרשים גאנט הוא תרשים המשמש לתיאור פעילויות עם הקשרים ביניהן תוך ציון הזמן של כל פעילות ופעילות.
התרשים פותח על ידי הנרי גאנט בשנת 1910. גאנט יצר לא מעט תרשימים שונים, אך "תרשים הגאנט" כפי שמוכר לנו היום פותח לצורתו הסופית על ידי W. Clark בשנת 1942. לאחר היווצרו הפך התרשים לתקן בניהול פרויקטים. התרשים נתון לשדרוגים עם התפתחות טכנולוגיית מידע.
בתרשימים מודרניים מופיעים התלות והקשרים בין הפעילויות בפרויקט (לדוגמה, איזו משימה חייבת להתבצע לפני או במקביל לאחרת). נוסף על כך, לעיתים משוקף גם אחוז-הביצוע הרצוי של כל פעילות בהתאם לזמן הכולל שלה ואף ניתן לעדכן תדיר את אחוז הביצוע המצוי, ככלי לזיהוי פערים.
להנחות מודל גאנט הן:
  1. משכי הפעילויות ידועים מראש.
  2. קשר קדימויות סוף-התחלה.
  3. אין פיצול פעילויות.
  4. אין אילוצי משאבים.
  5. ניתן להתחיל לבצע כל פעילות ב-ES (זמן התחלה המוקדם ביותר) שלה.

מסרים ברורים

אבל הכי חשוב
להתחיל באנשים
מתוך הספר DSM ספר הקשור לאנשים עם הפרעות נפשיות ומחלות אחרות
תגובות