רשומות

מציג פוסטים מתאריך 2019

שטחים בערים חשופים ללא בטון

הרמב"ם צדק בקשר לשתיית מים

יותר גרוע מגלייפוסט

כאן שביתה

כולנו עם גרטה

מלך האריות