פוסטים

מציג פוסטים מתאריך 2019

HAPPY NEW YEAR 2020

מופעל במטבעות

הכישרון החבוי של השוכר

המקום בו האופק נמס

סניפ - סיפורה של תספורת

תחרות בין אנשים למי יש יותר

שטחים בערים חשופים ללא בטון

הרמב"ם צדק בקשר לשתיית מים

יותר גרוע מגלייפוסט

כאן שביתה

כולנו עם גרטה

מלך האריות